כל המידע על אדמדמית פלשתית

עשב דגני חד-שנתי אופייני לבתי גידול חוליים במישור החוף.