כל המידע על חלבלוב נטוי

צמח זקוף  (עד 40 ס"מ) הגדל רק בבתי גידול שנוצרו או עוצבו על ידי האדם כגון: גינות מושקות, שדות שלחין, משתלות ואשפתות. נדיר למדי.