כל המידע על ילקוט הרועים

עשב חד-שנתי. בעל גבעולים זקופים. גדל בצידי דרכים ושבילים, אשפתות ומקומות נטושים.

השם בערבית: קיס אל-רעי, סננוי.