כל המידע על כשות השדה

צמח טפיל חסר עלים שמוצאו מאמריקה. הוכנס ארצה אחרי מלחמת העולם הראשונה אך החל להתפשט בשנות הששים עם התרחבות גידולי השלחין בארץ. נטפל בעיקר לגידולי חקלאות רבים כגון תלתן אלכסנדרוני, אספסת תרבותית וכן לבני-שיח. נפוץ מאד. מתאפיין במרבדים כתומים בולטים. גדל באדמות כבדות בבתי גידול טבעיים בלבד, בשדות, בצידי דרכים ובבתי שלחין.  המילה כשות פירושה בארמית: שיער.

שם ערבי: ש?ע?ר אל-ע'ו?ל?ה, ח'ניק אלכרסנה