כל המידע על דבקון הזית

צמח טפיל למחצה הנטפל לענפים של עצים ובמיוחד לעצי שקד, ולעתים גם לעצי זית ולעצים אחרים. הצמח נראה כסבך של ענפים ועלים ירוקים המחוברים לענפי העץ הפונדקאי בעזרת שורשים החודרים דרך הקליפה אל מערכת ההובלה של הפונדקאי. הדבקון ,כצמח שאינו מושרש באדמה, זוכה לאספקת מים וחומרים מזינים מהפונדקאי בעוד שבכל הקשור לייצור חומרי מזון בתהליך הפוטוסינתזה הוא עצמאי ומבצע זאת בעלים הירוקים. לרוב צמחי הדבקון אינם גורמים לתמותת העץ המאכסן שכן אם יגרמו למותו הדבר יהיה בבחינת כריתת הענף שעליהם הם יושבים. 

לדבקון עלים נגדיים ופרחים חסרי עטיף חד-מיניים המצויים על צמחי זכר ונקבה נפרדים (צמח דו-ביתי). הפירות כדוריים, אדומים ועסיסיים. ..