כל המידע על מרסיליה זעירה

צמח ביצה או צמח מים הגדל בבתי גידול לחים טבעיים בלבד, בקרקעות שאינן מלוחות.