כל המידע על חלבלוב השיח

חלבלוב השיח הוא מן אנדמי שקיים בישראל רק בוואדיות שיח ואזוב אשר בחיפה. אין פרטים נוספים בטווח של מאות קילומטרים.
זהו מין אדום – בסכנת הכחדה חמורה (מספרו האדום 5.3) והוא מוגדר על-ידי הארגון העולמי לשמירת טבע (IUCN) בסכנת הכחדה חמורה)

מאות רבות של שיחים צומחים ברכסים הדרום מערביים של הכרמל במעלה בית הקבאות כפר סמיר. זהו המקום היחידי בארץ בו צומחים שיחים אלה.