כל המידע על דום מצרי

דקלי הדום בארץ נמצאים בעין עברונה אשר בערבה. דקלים אלו הם הצפוניים ביותר בעולם, על פי ההשערות, הובאו עי מטיילים בתקופה קדומה יותר.

המיוחד בדקלי הדום הוא שהגזע שלו מתפצל לשניים.

פריו עגול וגודלו כשל שזיף. קליפתו עשוייה שעם הצף על פני המים וכך הוא מפיץ את זרעו.

בעבר מעיין עין עברונה סיפק את המים לעצים, אך בעקבות עלייה בצריכת המים באזור והשאיבה, המעיין יבש (לא ידוע על מצבו כיום) ולכן כיום מגיע צינור מים לדקלים כדי להשקותו. רשות הטבע והגנים אחראים להשקיית הדקלים ופותחים את זרימת המים מפעם לפעם.