כל המידע על סגולית מחומשת

נקראה בעבר אספקלריה מחומשת.