כל המידע על אחירותם החורש

שיח גבוה הגדל בר בחורשים ובצידי דרכים של אזורי חורש. גבעוליו רותמיים ונושאים מעט עלים בחודשי החורף והאביב הנושרים במהלך הקיץ הפרח הפרפרני הגדול מבוקר ע"י דבורים גדוליו הנוחתות עליו ולוחצות על 2 עלי הכותרת המרכזיים (ה"סירה") הסוגרים על האבקנים. מגע והלחץ גורמים לפתיחה פתאומית של הסירה במנגנון של התפוצצות  ולשחרור כל האבקה מהמאבק על החרק.