כל המידע על ססעץ מנומר

פרפר לילי, צבעו לבן מנומר בשחור ומכאן שמו המוכר סס הנמר.

הביצים מוטלות בחריצים בעץ, זחלי המין נוברים בענפי עצים והם נחשבים מזיקים קשים של עצי פרי.

הפרפרים הבוגרים אינם ניזונים כלל והם חיים ימים ספורים.

לזכר מחושים מנוצים, הבוגרים מעופפים בקיץ.

את זחלי המין תוקפת הצרעה הטפילית אילופית הסס Elachertus nigritulus, הצרעה מטילה את ביציה על זחל לאחר שהיא משתקת אותו, וזחלי הצרעה ניזונים ממנו.