כל המידע על שלך

דורס יום גדול החי ליד מקווי מים וניזון בדגים שהוא צד בצלילה. חולף וחורף בישראל.

מין זה מקנן בסיני על עצי אביצניה ימית הגדלים מתוך מי הים (מנגרובים).