כל המידע על תור צווארון

עוף מסדרת היונאיים, צבעו חום אפור אחיד, בצוואר פס שחור מתוחם בלבן הנראה כצווארון, ומכאן שמו.מרחוק הוא נראה בהיר מאוד.  גדול בממדי גופו מקרוביו הנפוצים תור מצוי וצוצלת.

נפוץ בארץ, בעיקר בנוף פתוח עם עצים ושיחים פזורים. ניזון בצומח.