כל המידע על כחול חזה

ציפור ממשפחת הקיכליים, צבעה חום אפור. לזכר חזה כחול עם שוליים ערמוניים.

חולף וחורף בישראל, ניזון בחרקים.