כל המידע על פלוסית גמה

פרפר השייך למשפחת התנשמיתיים, נפוץ בישראל בחורף ובאביב.

על כל אחת מכנפיו ציור בצורת האות היוונית גמה ומכאן שמו.

הביצים מוטלות על צמחים שונים.