כל המידע על עיט צפרדעים

עיט גדול, ניזון מעופות, יונקים ופגרים, דגר בעבר בישראל.

חולף וחורף בארץ. המין נדיר ומתמעט.