כל המידע על שעיר מצוי

דורס הלילה הקטן ביותר בישראל. מזונו בעיקר חרקים, מקנן בחורים בעצים.

חולף, מקייץ ומקנן בישראל.