כל המידע על פרחית הפרג

המאביק של הפרחים האדומים הוא חיפושית - זיבלית הפרחים מסוג אמפיקומה. הזיבליות באות לנות על הפרחים, אוכלות אבקה וחורצות עלי עטיף (כנראה להפקת נוזלים). הזבליות שעירות, מופיעות במועדים שונים במקביל להופעת הפרחים האדומים. הזבליות עוברות בשדה רק בין הפרחים האדומים, ובמידה ונעלמו – תעבורנה לפרחים אחרים כהים גם הם.

כמו בפרגים גם כלניות אדומות מואבקות על-ידי חיפושיות מהסוג אמפיקומה (זיבלית), שהינן ייחודיות בקרב החרקים, ביכולתן לזהות צבע אדום. האבקה ממנה ניזון האמפיקומה, העשירה מאוד בחלבונים, מכינה את החיפושיות לקראת תקופת הרביה שלהן.בשלב הראשון של פריחתה הביציות בשלות בעוד גרגרי האבקה אינם בשלים.זהו השלב הנקבי.

בהמשך ,מופרות הביציות, השחלה מתקשה וגרגרי האבקה מגיעים לבשלות. כלנית שהופרתה מתהדרת בכתר לבן בבסיס עלי בכותרת שלה, כך היא בולטת יותר לעיני המאביקים שלה בשלב הזיכרי בו דרושים יותר ביקורים להפצת הכמות העצומה של גרגרי האבקה. הכלנית סוגרת את עלי כותרתה בשעת החושך וכן בימים קרים. ניתן לעתים לראות חרקים המתקבצים סמוך לאבקניה של הכלנית לקראת ערב, וכאשר הכלנית סוגרת את עלי כותרתה היא מספקת מחסה לחרקים מפני הרוחות והגשם