כל המידע על חמנית מצויה

צמח - פליט תרבות של הצמח אשר יובא מארצות הברית לטובת יצור שמן ומאכל.