כל המידע על אטד החוף

שיח רב שנתי קוצני שגובהו יכול להגיע עד 1.50 מ', נפוץ לאורך חולות חוף הים ורכסי הכורכר. 
הליבוב מתקיים באביב. מצוי מחוף הכרמל דרומה, ועד הנגב. 

משל האטד - משל יותם

בספר שופטים פרק ט, פסוקים 8-15, מספר יותם בן ירובעל את משל האטד, כדי להוכיח את בני שכם כי המליכו עליהם את האדם הכי פחות ראוי לכך, בן אישתו של ירובעם, אבימלך:

הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך.
ויאמרו לזית: מלכה עלינו!
ויאמר להם הזית: החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלקים ואנשים והלכתי לנוע על העצים?
ויאמרו העצים לתאנה: לכי את מלכי עלינו!
ותאמר להם התאנה: החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים?
ויאמרו העצים לגפן: לכי את מלכי עלינו!
ותאמר להם הגפן: החדלתי את תירושי המשמח אלקים ואנשים והלכתי לנוע על העצים?
ויאמרו כל העצים אל האטד: לך אתה מלך עלינו!
ויאמר האטד אל העצים: אם באמת אתם משחים אותי למלך עליכם באו חסו בצילי ואם אין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון (שופטים ט' 15-8).

משובחים שבאילנות עצי המאכל הנחמדים למראה ופירותיהם טובים למאכל. פחותים מהם עצי היער שאינם מצמיחים פירות מאכל. אך בכל זאת נאים הם למראה, צילם ערב והמייתם נשמעת למרחוק. גרועים מכולם השיחים הדוקרניים, האטד וחבריו. הללו אין בהם ברכה כלל, לא פירות של ממש, לא קומה ולא נוי ולא צל. ולא עוד אלא שמרובה סכנתם, ופגיעתם רעה, שכן דרכו של האטד וחבריו השיחים הקוצניים, שהם מתייבשים בקיץ, עליהם מידלדלים וקוציהם החדים מזדקרים. כל הקרב אליהם נפצע ונשרט ואחרון אחרון קשה, כל ניצוץ נאחז בהם ומתלקח בענפיהם היבשים בימי השרב. אוי לו ליער או לכרם שאטדים צומחים בסמוך להם. האש היוצאת מאטד יחיד יכולה לכלות יער גדול ולהפוך בימות החמה הלוהטים כרמי גפן וזית לאודים עשנים המתפלשים באפר.

המשל בא לאמר כי פעמים רבות האנשים שלהם יש מה לתרום, מתרחקים מהפוליטיקה ואחרים שכל מעשיהם נזק, מגיעים לעמדות שלטון ומנהיגות בעקבות טעויות והולכה שולל של אנשי העם.