כל המידע על חומעה מסולסלת

עשב רב-שנתי לא קוצני. התפרחת בדורים הסמוכים זה לזה. גדל במקומות לחים, בקרקעות כבדים לא מלוחים.