כל המידע על מלעניאל מצוי

עשב חד-שנתי. נפוץ מאד ושולט בשטחים רבים.