כל המידע על דורה רותמית

עשב רע חד-שנתי או רב-שנתי הגדל בקרקעות כבדות שאינן מלוחות בשטחים מעובדים ובצידי דרכים מרוססי בקוטלי עשבים, שעוצבו או נוצרו על ידי האדם. גר בארץ, נמצא לראשונה בכרכור ב - 1922. משמש כמספוא תרבותי בארצות אפריקה.