כל המידע על רתמה קוצנית

שיח גבוה (עד 2 מ'), זקוף, קוצני, הגבעולים ירוקים, בעלי חריצים לאורכם. העלים נושרים בעת הפריחה. הפרחים נישאים בודדים או מועטים ומרוחקים זה מזה על הענפים הקוצניים. רתמה קוצנית גדלה בארץ בכרמל בלבד. גדל בבתי גידול טבעיים, בקרקעות שאינן מלוחות, בחורש ויער על רנדזינה בהירה על קירטון-חווארי. שולט ביערות בר של אורן ירושלים, גם במקומות בהם היער נכרת. נפוץ למדי.