כל המידע על נואית קוצנית

בן-שיח קירח. הגבעולים מעוצים בבסיסם וסעיפיהם קוצניים. העלים מסורגים. עלי החורף גליליים וצרים. בסיסם מורחב וסורח על הגבעול, ככל שעמדתם בגבעול גבוהה יותר, הטרף קטן. גדל בערבות, בקרקעות המתפתחות על סלעי קירטון, גיר וצור. נפוץ למדי. לעיתים שולט בחברות של לענת המדבר.

בחרמון צומח הכר-קוצי, גדל טיפוס מיוחד של נואית קוצנית אשר נחשב כזן נמוך. מצטיין גם בגוונים סגולים של החפים והצלקת ושפה קרומית של העלים. יש הרואים בו מין עצמאי.