כל המידע על אחילוף החורן

גיאופיט חסר עלים צומח ופורח לפרק זמן של כחודש אחד בסתיו. העלים מופיעים רק בהמשך החורף, לאחר סיום הפריחה; העלה גדול (3.5X 10 ס"מ). 
גדל באדמת בזלת רדודה בעומק בינוני
במקורו מאזור החורן הנמצא בסוריה.בארץ נמצא לראשונה בישראל ב-1996 למין נדיר ביותר הגדל באתרים ספורים במרכז הגולן. אנדמי לאזור החורן (דרום סוריה)ולמרכז הגולן.