כל המידע על ארנין ההרים

בן-שיח שיח קוצנ העלים מאורכיםדומים לעלי מחטי האורן.

המין נדיר בארץ, גדל אך ורק במקורות הירדן ולמרגלות החרמון,  מין נוסף בסוג גדל במרומי החרמון. 
הפריחה מזכירה פריחת קוצן, צבעה ורוד.

שסנו?ב??ר אל-א?רד ם ערבי: