כל המידע על ציפורן ענף

מדובר בתת-מין של ציפורן נקוד.