כל המידע על חמשן זוחל

עשב רב-שנתי, הגדל בבתי גידול לחים, בבתי גידול טבעיים ובקרקעות שאינן מלוחות.