כל המידע על אנפת לילה

אורכה 58-65 סמ. מוטת כנפיה עד 1 מ'. מקננת במושבות בביצות, בבריכות ובנהרות. מזונה דגים, צפרדעים וחרקים. פעילה בעיקר בלילה, ביום לנה במקובץ על עצים. מקננת בעצים ולעיתים בקנים. הקן הוא משטח זרדים וענפים. בישראל: חולפת וחורפת מצויה ביותר ומקננת מצויה למדי, בעיקר בצפון הארץ. אנפה בינונית, קצרת מקור, גוצה מאד.