כל המידע על כפן לבן

עוף מים שצבעו לבן. המקור ארוך ולקצהו צורת כף, ומכאן שמו.

חולף וחורף בארץ בנופי מים ובברכות דגים בעיקר בצפון הארץ.

ניזון בדגים ובסרטנים שהוא צד תוך כדי תנועה במים.