כל המידע על כחליל האספסת

פרפר יום בן משפחת הכחליליים,

הביצים מוטלות על צמחים שונים ממשפחת הפרפרניים, צבעו של הזחל ירוק.

נפוץ בכל חלקי הארץ כל השנה.