כל המידע על שועל מצוי

השועל המצוי הוא טורף קטן ממשפחת הכלביים. צבעו זהוב-כתום עד חולי, חרטומו מחודד, זנבו ארוך ושעיר וקצהו לבן.

נפוץ בכל חלקי הארץ. ניזון ביונקים קטנים, חרקים, עופות וזוחלים. אוכל גם פירות ותכופות נראה בישובים ניזון משאריות האדם.

השועל והחסידה / ממשלי לה-פונטיין

פעם הזמין השועל לסעודה
את שכנתו ארוכת המקור, חסידה.

השועל, כרגיל, לא עשה הכנות,
לא הקדיש לאורחת הרבה מחשבות.

וכמו בכל יום, מדי ארוחה,
הוא הגיש את האוכל בצלחת שטוחה.

החסידה טעמה רק שני פרורים,
כי לה מתאימים רק כלים עמוקים.

נעלבה החסידה והסתלקה רעבה.
"עוד אחזיר לשועל", היא אמרה בליבה.

שלחה החסידה לשועל הזמנה
לבוא לביתה לארוחה דשנה.

ההיא הכינה לכבוד השועל צלי בשר -
אך אבוי!
הצלי הוגש בכלי ... גבוה וצר.

מוסר-השכל:
אם אינך מכבד את חברך,
אל תצפה שהוא יכבד אותך!

השועל והכרם

"כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב שמה" (קה' ה, יד)...

...לשועל שמצא כרם מסויג (מגודר) מכל פינותיו - היה שם נקב אחד, ובקש להיכנס בו ולא היה יכול. מה עשה? צם שלושה ימים עד שכחש ותשש ונכנס באותו נקב ואכל ושמן. רצה לצאת ולא יכול לעבור כלל. חזר וצם שלושה ימים אחרים  עד שכחש ותשש וחזר איך שהיה ויצא.כאשר יצא היה הופך את פניו להסתכל בו ואמר:

כרם כרם, מה טוב אתה ומה טובים הם הפירות שבתוכך  וכל מה שיש בך יאים ומשובחים, ברם מה הנאה ממך ? כמו שבן האדם ניכנס לתוכך כך הוא יוצא. כך הוא העולם הזה.