כל המידע על בותוס ישראלי

עקרב נפוץ שצבעו צהוב, נבדל מבן משפחתו העקצן הצהוב בבליטות המשוננות הנמשכות על צידם החיצוני של פרקי הבטן.

שוכן בקרקעות קלות בדרום הארץ וכן על חול  לאורך מישור החוף.

אינו מסוכן.