כל המידע על שעירון

עכביש קטן השייך למשפחת הסרטבישיים, גופו מכוסה זיפים המדמים אותו לזרעים שעירים של צמחים מסויימים,

צורת גופו סרטנית כיתר בני משפחתו. בישראל נפוצים מינים אחדים.