כל המידע על סרפד הכדורים

כאשר עלו הצמחים וכיסו את פני האדמה, הופיעו גם החיות אוכלות העשב.  טעמו אוכלות העשב את הצמחים השונים, וצמחי הסרפד - שעליהם וגבעוליהם היו חלקים ופרחיהם צבעוניים ומלאי צוף - היו טעימים לחכן של החיות יותר מכל הצמחים. עלתה זעקת הסרפד למרומים: "אנא, בורא הצמחים, הצילני משיני החיות! לא יחלוף זמן רב, ומשפחתנו תיעלם כליל מן העולם! טוב היה לו לא בראת אותנו!"

כינס בורא הצמחים את מלאכיו, התייעץ עמם ופסק: "ירד המלאך צמחיאל ויעניק לצמח הסרפד תכונות שירתיעו את בעלי החיים מלאכלו."

ירד צמחיאל והעניק לצמחי הסרפד שערות צורבות, שכיסו את עליהם ואת גבעוליהם. באו החיות אוכלות העשב, ניסו לתלוש ולאכול, כדרכן, את צמחי הסרפד, אך - אוף! השערות הצורבות ננעצו בשפתיים ובלשון, צרבו והכאיבו עד מאוד. שמחי צמחי הסרפד - ניצלנו!"