כל המידע על בקית הביצות

צמחים עשבוניים חד-שנתיים או רב-שנתיים. מטפסים,  גדלים  בקרקעות ביצתיות, בסבך גדות נחלים ,וליד מעיינות. התפרחות מרובות פרחים.