כל המידע על גלדן סמרני

דגן הגדל באזור הרסס של הים התיכון.