כל המידע על כף-צפרדע אזמלנית

צמח מים עשבוני רב-שנתי. גדל בבתי גידול לחים כמו ביצות, פלגי מים, נחלים ומקווי מים לא מלוחים.  נדירלמדי. הולך ומתמעט בשל צמצום מקווי המים והנחלים ובשל זיהום מימי הנחלים. הצמח מוגן והוא מצוי במספר מועט של אתרי מים בישראל.

שם ערבי: א?ד'אן אל-ע?נז