כל המידע על שעורה נימית

צמח חד-שנתי. העלים בעלי אוזניות. הלשוניות קרומיות. שתי הגלומות של השיבוליות הצדדיות דמויות מרצע או הגלומה הפנימית מורחבת במקצת בחלקה התחתון. גדל בביצות מלוחות, ביצות על קרקע חולית וקרקע לחה בקביעות בחורף. מצוי למדי.