כל המידע על כף-צפרדע לחכית

עשב רב-שנתי. גדל בבתי גידול לחים טבעיים, בקרקעות שאינן מלוחות.