סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 124)

22/04/2011

חרדל לבן

מצב פריחה: סוף
מיקום: חורשת עפולה
22/04/2011

גזר קיפח

מצב פריחה: התחלה
מיקום: חורשת עפולה
22/04/2011

שום משולש

מצב פריחה: אמצע
מיקום: חורשת עפולה
22/04/2011

מעוג אפיל

מצב פריחה: התחלה
מיקום: חורשת עפולה
22/04/2011

קנרס סורי

מצב פריחה: ללא
מיקום: חורשת עפולה