עכביש זאב

(המידע בעזרת נעם שגב)

עכביש זאב שייך למשפחת העכבישים הזאבנים. זו המשפחה השכיחה ביותר בין העכבישים הציידים (ללא רשת). לזאבניים צבעי הסוואה, עכביש הזאב לא טווה רשתות אלא צד את טרפו בריצה.לעכבישים זאבנים 6 עיניות: 2 גדולות וארבע קטנות.

הזאבניים אינם מסוכנים. הנקבות נושאות את פקעות הביצים צמוד לגופן, ולאחר הבקיעה הוולדות מטפסים על גבן, וכך הם מוגנים (נשיאת הצאצאים על הגב מוכרת גם מעקרבים). במשך שהותם על הגב הם ניזונים משאריות שק החלמון שבגופם. לאחר ההתנשלות  הראשונה הם מתפזרים וצדים לבד.

עכביש במקרא

ישעיהו פרק נט

(ה) בֵּיצֵי צִפְעוֹנִי בִּקֵּעוּ וְקוּרֵי עַכָּבִישׁ יֶאֱרֹגוּ הָאֹכֵל מִבֵּיצֵיהֶם יָמוּת וְהַזּוּרֶה תִּבָּקַע אֶפְעֶה:

איוב פרק ח

(יד) אֲשֶׁר יָקוֹט כִּסְלוֹ וּבֵית עַכָּבִישׁ מִבְטַחוֹ

במפרשים.

רשי ישעיהו פרק ה פסוק יח

יח) הוי מושכי העון - גוררים יצר הרע עליהם מעט מעט בתחיל' בחבלי השוא כחוט של קורי עכביש ומשנתגרה בהם מתגבר והולך עד שנעשה כעבות העגלה שקושרין בו את הקרון .

רדק ישעיהו פרק נט פסוק ה

קורי עכביש - יריעות שאורג העכביש שאין להם תועלת וקיום והעמדה כן מעשיהם לא יועילום: