כל המידע על קפנודיס אפל

חיפושית ממשפחת הברקניים, מזיק קשה לעצי פרי, תוקף בעיקר עצי פרי גלעיניים דוגמת דובדבן שקד ואפרסק.

צבע הבוגר שחור מוכתם בלבן.

הנקבה מטילה מאות ביצים בשכבת הקרקע העליונה בסדקים שבקליפת העץ בחלק התחתון של הגזע. הזחלים נוברים בעץ ומביאים לעיתים למותו.