כל המידע על עלית אדומה

חיפושית קטנה ממשפחת העליתיים שצבעה אדום יין,

בחורף ניזונה בעלי צמחים בני משפחת השפתניים.