כל המידע על צבי הנגב

צבי הנבדל מקרובו צבי ארצישראלי באוזניו הגדולות והמופשלות לצדדים, בחוסר בפס צד כהה ובצורת קרניו.

מצוי באפיקי וואדיות בנגב ובנופים יובשניים עם כיסוי צמחי.