כל המידע על שקנאי מצוי

עוף מים גדול שצבעו לבן, ניכר בשק המקור הגדול המשמש לציד דגים המהווים את עיקר מזונו.

חולף וחורף במקווי מים כאגמון החולה ובבריכות דגים. 

השקנאי מהווה מטרד בבריכות הדגים, והחקלאים מרחיקים אותו באמצעות השמעת קולות נפץ ורישות הבריכות.