סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 121)

14/06/2011

פטל קדוש

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

שומר פשוט

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

שנית גדולה

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

תלתן הקצף

מצב פריחה: ללא
מיקום: עתלית בריכות המלח
14/06/2011

מלוח רגלני

מצב פריחה: ללא
מיקום: עתלית בריכות המלח
14/06/2011

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בריכת יער
14/06/2011

פטל קדוש

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בריכת יער
14/06/2011

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: בריכת יער