דיווחי פריחה

סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6506 דיווחי פריחה (עמוד 121)

14/06/2011

אשבל הביצה

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

אשל הפרקים

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

חנק מחודד

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

טיון דביק

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

לוביה מצרית

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

נופר צהוב

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

נענה משובלת

מצב פריחה: התחלה
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

סוף מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

פטל קדוש

מצב פריחה: אמצע
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

שומר פשוט

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

שנית גדולה

מצב פריחה: ללא
מיקום: ברכת הנופרים ירקון
14/06/2011

תלתן הקצף

מצב פריחה: ללא
מיקום: עתלית בריכות המלח
14/06/2011

מלוח רגלני

מצב פריחה: ללא
מיקום: עתלית בריכות המלח
14/06/2011

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בריכת יער