סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 77)

04/06/2013

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

פרעושית ערבית

מצב פריחה: סוף
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

שעורה נימית

מצב פריחה: ללא
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

סוף מצוי

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

אגמון ימי

מצב פריחה: התחלה
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

לכיד הנחלים

מצב פריחה: ללא
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

ערברבה שעירה

מצב פריחה: התחלה
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

פטל קדוש

מצב פריחה: התחלה
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

ארכובית הכתמים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

שנית גדולה

מצב פריחה: ללא
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

אגמון האגם

אגמון החוף?

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

תלתן הביצות

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

חנק מחודד

מצב פריחה: ללא
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

תולענית דוקרנית

מצב פריחה: סוף
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

קיקיון מצוי

מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

אשבל הביצה

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

צלף קוצני

מצב פריחה: סוף
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

ירבוז מבריק

מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

דוחן זוחל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

לחך אזמלני

מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

ורבנה רפואית

מצב פריחה: התחלה
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

שנית מתפתלת

מצב פריחה: התחלה
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

לפופית החיצים

מצב פריחה: ללא
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

עולש מצוי

מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

סולנום זיתני

מצב פריחה: אמצע
מיקום: כרי נעמן - שוליים צפוניים-מזרחיים של השטח המוצף
04/06/2013

אירוס ענף

בריכה מלאכותית; הצמחים שתולים

מצב פריחה: ללא
מיקום: גן התומר - עין המפרץ
04/06/2013

תלתן הביצות

בריכה מלאכותית; הצמחים שתולים

מצב פריחה: התחלה
מיקום: גן התומר - עין המפרץ
23/05/2013

בוצין קיסריון

עמוד תפרחת בודד בירידה בשביל השחור מנוה אטיב בצד שמאל

מצב פריחה: אמצע
מיקום: נחל גובתה עליון
23/05/2013

שברק דביק

בצד שמאל של הכביש.הפרח נראה גם בנחל השופט בדרך לעין ריחניה.

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בצידי הכביש ממצודת נמרוד לנבי-חזורי