סינון דיווחי פריחה
אזורים
הצג דיווחים

6494 דיווחי פריחה (עמוד 76)

04/06/2013

קנה מצוי

מצב פריחה: ללא
מיקום: בדרך לאורך הנעמן ובתעלת הנעמן צפונה לאפיק הישן (מצפון לאקליפטוס)
04/06/2013

גדילן מצוי

מצב פריחה: סוף
מיקום: בדרך לאורך הנעמן ובתעלת הנעמן צפונה לאפיק הישן (מצפון לאקליפטוס)
04/06/2013

חוח עקוד

מצב פריחה: סוף
מיקום: בדרך לאורך הנעמן ובתעלת הנעמן צפונה לאפיק הישן (מצפון לאקליפטוס)
04/06/2013

ירבוז מופשל

מצב פריחה: התחלה
מיקום: בדרך לאורך הנעמן ובתעלת הנעמן צפונה לאפיק הישן (מצפון לאקליפטוס)
04/06/2013

חנק מחודד

מצב פריחה: ללא
מיקום: בדרך לאורך הנעמן ובתעלת הנעמן צפונה לאפיק הישן (מצפון לאקליפטוס)
04/06/2013

תולענית דוקרנית

מצב פריחה: סוף
מיקום: בדרך לאורך הנעמן ובתעלת הנעמן צפונה לאפיק הישן (מצפון לאקליפטוס)
04/06/2013

שעורה נימית

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מזרחית לגשר הרכבת
04/06/2013

הגה מצויה

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מזרחית לגשר הרכבת
04/06/2013

דרדר הקורים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מלחת הנעמן מזרחית לגשר הרכבת
04/06/2013

קחוון מצוי

יש לזהות את המין

מצב פריחה: סוף
מיקום: מלחת הנעמן מזרחית לגשר הרכבת
04/06/2013

סמר חד

מצב פריחה: סוף
מיקום: מלחת הנעמן מזרחית לגשר הרכבת
04/06/2013

מלוח רגלני

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מזרחית לגשר הרכבת
04/06/2013

ערבז דק-פרחים

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מזרחית לגשר הרכבת
04/06/2013

טיון דביק

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן - קטע חולי קרוב לגשר רמז
04/06/2013

קצח השדה

מצב פריחה: סוף
מיקום: מלחת הנעמן - קטע חולי קרוב לגשר רמז
04/06/2013

דרדר הקורים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מלחת הנעמן - קטע חולי קרוב לגשר רמז
04/06/2013

שעורה נימית

מצב פריחה: סוף
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

סמר חד

מצב פריחה: סוף
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

מלוח רגלני

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

דרדר הקורים

מצב פריחה: אמצע
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

פשתה צרת-עלים

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

תלתן הפוך

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

חנק מחודד

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

אספרג ארוך-עלים

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

לחך מצוי

מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

חנק מחודד

מצב פריחה: התחלה
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

אספרג ארץ-ישראלי

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל
04/06/2013

אסתר מרצעני

מצב פריחה: ללא
מיקום: מלחת הנעמן מצפון לתוואי רכבת עכו - כרמיאל